Homepage Dezvoltare durabilă Angajamentul faţă de mediu Angajamentul faţă de mediul înconjurător la Roşia Montană

Angajamentul faţă de mediul înconjurător la Roşia Montană

Recunoaştem că dezvoltarea companiei pe termen lung depinde nu doar de bunele relaţii cu angajaţii şi comunitatea, dar şi de capacitatea de a seta noi standarde de responsabilitate în protecţia mediului înconjurător. În acest sens, ne străduim:

  • Să integrăm considerentele de mediu în toate activităţile noastre şi să ne asigurăm că angajaţii îşi îndeplinesc responsabilităţile într-un mod corespunzător;
  • Să stabilim şi să menţinem un sistem de management pentru a identifica, monitoriza, controla şi îmbunătăţi performanţa de mediu a activităţilor noastre;
  • Să finanţăm audituri independente pentru a evalua performanţa de mediu în raport cu obiectivele noastre;
  • Să ne conformăm cu toate legile aplicabile din Romania şi UE, cu cerinţele de raportare şi alte obligaţii asumate, cum ar fi Directiva UE privind deşeurile miniere şi Directiva UE privind protecţia apelor;
  • Să utilizăm cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în toate operaţiunile şi activităţile noastre pentru a creşte protecţia mediului în toate fazele de funcţionare a unei mine şi să ne asigurăm că sunt disponibile suficiente resurse financiare pentru a îndeplini toate obligaţiile şi angajamentele de mediu, inclusiv redarea zonelor exploatate în circuitul natural;
  • Să implementăm o strategie eficientă şi transparentă de comunicare cu părţile interesate şi afectate, cu privire la aspectele de mediu ale activităţilor noastre şi să încurajăm dezbaterile publice pe teme legate de protecţia mediului;
  • Să colaborăm cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale pentru a dezvolta măsuri eficace, eficiente din punct de vedere al costurilor şi echitabile de protecţie a mediului.

Pagini similare