Homepage Dezvoltare durabilă Angajamentul faţă de mediu Utilizarea durabilă a resurselor de la Roşia Montană

Utilizarea durabilă a resurselor de la Roşia Montană

Resursele naturale înseamnă atât materia primă necesară pentru activitatea umană, cât şi solul, apa şi aerul care susţin viaţa pe planetă. Managementul atent al acestor resurse reprezintă unul dintre obiectivele şi fundamentele dezvoltării durabile. Din acest punct de vedere, obiectivul nostru este să ne concentrăm pe utilizarea eficientă a resurselor naturale, minimizând impactul asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.  

Utilizarea durabilă a solului
Managementul solului are un impact şi asupra altor resurse naturale precum apa, plante, animale şi nutrienţi, iar utilizarea necorespunzatoare poate afecta ecosistemele şi populaţia umană din jur.  Din această cauză utilizarea durabilă a solului este o cerinţă esenţială a dezoltării durabile şi presupune menţinerea cantităţii şi productivităţii solului atât pentru noi, cât şi pentru generaţiile viitoare.

Utilizarea durabilă a apelor
Apa este un aspect crucial pentru fiecare aspect al vieţii. Managementul durabil al apei trebuie astfel să asigure o rezervă adecvată de apă, cantitativ şi calitativ, necesară pentru bunăstarea noastră şi a ecosistemelor.
Priorităţile noastre in ceea ce priveşte apa din Roşia Montană sunt: curăţarea contaminării istorice, reciclarea şi utilizarea eficientă a apei pentru a menţine debitul ecologic, controlul eroziunilor şi scurgerilor de sedimente, monitorizarea continuă.

Conservarea şi restaurarea ecosistemelor şi a mediului natural (biodiversităţii)
Impactul asupra biodiversităţii va fi diferit în fazele de construcţie, exploatare şi inchidere ale Proiectului. Prin urmare, eforturile noastre de restaurare şi reabilitare ecologică vor reflecta etapele de funcţionare şi se vor concentra pe:

  1. stabilirea unei reţele de zone protejate care să asigure conservarea habitatelor prioritare;
  2. instituirea unei reţele de coridoare vegetale în interiorul şi între zonele protejate care să permită migrarea speciilor;
  3. plantarea de specii native de-a lungul malurilor degradate ale râurilor şi al altor cursuri de apă care să asigure coridoare de reproducere şi migraţie pentru viaţa sălbatică;
  4. amenajarea de micro-habitate
  5. reabilitarea cursurilor de apă

Pagini similare