Homepage Media Informații pe scurt si istoricul Rosia Montana Gold Corporation

Informații pe scurt si istoricul Rosia Montana Gold Corporation

Credem într-o comunicare deschisă şi suntem hotărâţi să răspundem la toate întrebările legate de acest proiect, tuturor părţilor implicate sau interesate.

Ne dorim ca românii să fie informaţi corect cu privire la ceea ce înseamnă proiectul minier Roşia Montană, la beneficiile economice pe care le va aduce comunităţii, la standardele şi normele care urmează a fi respectate şi implementate pe tot parcursul proiectului. În această secţiune puteţi descărca documente de prezentare şi informaţii-cheie despre industria minieră şi despre proiectul pe care îl propunem la Roşia Montană.

 • Companie fondată în 1997, cu sediul social în Roşia Montană, Judeţul Alba, sub numele Euro Gold Resources;
 • Numele companiei devine Roșia Montană Gold Corporation în anul 2000;
 • Acţionariat RMGC: Minvest Roșia Montană S.A. 19,31% și Gabriel Resources 80,69%;
 • Compania deţine licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999, pentru exploatarea minereurilor de aur şi argint din perimetrul Roşia Montană;
 • Producţia de aur estimată la viitoarea mină de la Roşia Montană  –  15 tone/an, în medie;
 • Zăcământul de la Roşia Montană: 314 tone aur „in situ” și 1480 tone argint „in situ”;
 • Locuri de muncă create de proiectul minier de la Roșia Montană: 2.300 de locuri de muncă directe pe perioada etapei de construcţie a minei, 800 de locuri de muncă directe în timpul exploatării şi 3.600 de locuri de muncă în total pe perioada operării;
 • Mai 2006 – RMGC depune la Ministerul Mediului Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (Raportul EIM), la care a lucrat o echipă de experţi români şi străini;
 • Iulie – august 2006 – au loc 16 consultări publice (14 în România şi 2 în Ungaria) pentru EIM, pentru a prezenta publicului proiectul minier şi a răspunde la întrebările oamenilor; în urma etapei de informare şi consultare publică au rezultat 5600 de întrebări care au fost transmise către RMGC de către Ministerul Mediului în Ianuarie 2007;
 • Mai 2007 - RMGC depune  la Ministerul Mediului răspunsurile la cele 5600 de întrebări,  document care însumează 12.600 de pagini şi care reprezintă o anexă la Raportul EIM, rezultând astfel un document final de peste 17.000 de pagini;
 • Iunie- August 2007 – începe etapa de analiză a raportului EIM, au loc 4 şedinţe a comisiei de analiză tehnică (CAT);
 • Iulie 2007 – RMGC începe construcţia noului cartier din Alba Iulia, Recea, pentru familiile din zona de dezvoltare a proiectului care au ales să se mute la oraş;
 • Septembrie 2007 – Ministerul Mediului suspendă procedura de evaluare a Raportului Studiului de Impact asupra Mediului;
 • Mai 2009 – RMGC inaugurează cartierul Recea din Alba Iulia; 125 de familii de roşieni se mută treptat la Alba Iulia, în casă nouă;
 • Februarie 2010 - RMGC inaugurează prima casă complet restaurată din Centrul Istoric al localităţii Roşia Montană, care găzduieşte expoziţia permanentă de istorie a mineritului "Aurul Apusenilor"; 
 • Septembrie 2010 - Ministerul Mediului reia procedura de evaluare a Raportului Studiului de Impact asupra Mediului pentru Proiectul Roşia Montană.
 • 2011 - la Roșia Montană a fost construită o stație pilot de tratare a apelor acide, finanțată de RMGC;
 • Iulie 2011 - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică pentru o parte din masivul Cârnic, după aprobarea raportului de cercetare arheologică preventivă "Masivul Cârnic, Roşia Montană, România - proiectul minier Roşia Montană";
 • Iulie 2012 - Complexul Muzeal ASTRA din Sibiu și-a mărit colecția cu un exponat valoros – o casă din Roșia Montană ce datează din 1830, donată de RMGC. Casa a fost denumită simbolic “Casa de aur”;
 • Vara 2012 - a fost deschisă publicului prima galerie romană, Cătălina-Monulești din Roșia Montană; 
 • 2013 - în urma unei investiții de 1,5 milioane de euro a RMGC, s-au finalizat lucrările de restaurare ale uneia dintre cele mai importante clădiri de patrimoniu din Roșia Montană, vechea primărie, care va fi transformată în hotel, odată cu demararea proiectului minier; 
 • August 2013 – Guvernul român a aprobat şi emis un proiect de lege privind „unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argintifere din perimetrul Roșia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităților miniere în România”;
 • Toamna 2013 - ca urmare a renegocierilor și pornind de la un preț al aurului de 1.200 de dolari/uncie, proiectul minier de la Roşia Montană aduce peste 5 miliarde de dolari în economia României, din care 2,3 miliarde USD ca venituri ale statului din taxe și impozite și 2,9 miliarde USD ca încasări ale furnizorilor și angajaților români. De asemenea, proiectul prevede o garanție de mediu de 146 milioane USD și investiții duble pentru patrimoniul din Roșia Montană, de 70 de milioane USD;
 • Octombrie - Noiembrie 2013 – O comisie parlamentară specială este formată pentru a analiza proiectul de lege pentru modificarea legii minelor recomandând in final respingerea acestuia;
 • Decembrie 2013 – Proiectul de lege pentru modificarea Legii Minelor a fost dezbătut şi votat în Camera Deputaților unde nu a reușit să adune numărul minim de voturi necesare pentru a fi adoptat;
 • Mai 2014 - 400 de angajați ai RMGC, reprezentând aproximativ 80% din forța de muncă a companiei, au fost disponibilizaţi ca urmare a problemelor întâlnite în ceea ce privește progresul EIA;
 • Ianuarie 2015 – Gabriel Resources trimite o scrisoare oficială către Președintele României şi Primul Ministru susținând soluționarea pe cale amiabilă a diferendului privind acordarea autorizației;
 • Aprilie 2015 – 35% din angajații RMGC au fost disponibilizați pe fondul neajungerii la o soluție în procesul de autorizare.