Homepage Proiectul Roşia Montană Comunitate Asistenţă acordată comunităţii din Roșia Montană

Asistenţă acordată comunităţii din Roșia Montană

Conform RRAP (Planul de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare), toate familiile beneficiază în procesul de relocare/strămutare de următoarele forme de asistenţă:

 • Asistenţă în mutare: transportul bunurilor la noua locuinţă, recuperare şi transport bunuri materiale din casa vândută companiei.
 • Monitorizare şi suport în funcţie de dificultăţile apărute în cadrul procesului de relocare/strămutare  prin Programul de Suport pentru Relocare.
 

I. SERVICII PRE-RELOCARE

1. Consiliere financiară

 • Furnizarea de variante şi opţiuni în vederea gestionării judicioase  a banilor, pe baza cărora beneficiarii să ia o decizie financiară inţeleaptă în funcţie de necesităţile lor reale şi în baza puterii lor financiare ulterioare.

2. Asistenţă imobiliară şi juridică în cumpărarea unei noi proprietăţi

 • Asigurarea accesului la servicii de consultanţă imobiliară care să îi sprijine pe beneficiari în identificarea celei mai potrivite alternative de achiziţionare a unei proprietăţi, conform nevoilor, aspiraţiilor şi puterii financiare de achiziţie şi întreţinere a imobilului.
 • La cerere, asistenţă juridică, asigurarea de asistenţă în efectuarea tuturor formalităţilor de vânzare-cumpărare.
 

II. SERVICII POST-RELOCARE

Servicii sociale cu caracter primar:

 • Activităţi de identificare a unor situaţii de dificultate/ vulnerabilitate;
 • Măsuri care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate;
 • Activităţi de informare şi consiliere despre drepturi şi obligaţii.

Servicii sociale cu caracter specializat:

 • Servicii de îngrijire socio-medicală de natură socială/servicii de suport (ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloace de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber).
 • Servicii de sprijin pentru înscrierea la un medic de familie şi asigurarea unui set gratuit de analize din partea companiei RMGC, suplimentar celui oferit prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.
 

2. Servicii de ocupare şi formare profesională

Servicii de tip job – club în vederea formării de abilităţi în:

 • Elaborarea CV-ului;
 • Elaborarea scrisorii de intenţie;
 • Marketing personal;
 • Contactarea  telefonică a posibililor angajatori;
 • Pregătirea şi participarea la un interviu de selecţie;
 • Negociere pachete salariale.

Servicii de mediere pe piaţa muncii:

 • Sprijinirea beneficiarilor în găsirea unui loc de muncă potrivit pregătirii şi aspiraţiilor personale (informare privind locurile de muncă vacante, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea acestora, asistare în procesul obţinerii unui loc de muncă);
 • Servicii de formare profesională;
 • Cursuri de pregătire profesională (calificare, recalificare).
 

3. Servicii  de consultanţă pentru dezvoltarea de mici afaceri:

 • Înregistrarea afacerii;
 • Sprijin în acordarea de credite;
 • Sprijinirea în accesare de finanţări nerambursabile.
 

4. Servicii de asistenţă şi suport pentru parcurgerea formalităţilor de înregistrare a documentelor la noua locaţie:

 • Elaborarea fişei de necesităţi;
 • Informarea beneficiarului asupra documentelor care trebuie preschimbate, precum şi a contractelor cu furnizorii de utilităţi;
 • Suport pentru obţinerea şi completarea documentelor necesare;
 • Asistarea beneficiarului pe parcursul obţinerii documentelor necesare în conformitate cu fişa de necesităţi.