Homepage Proiectul Roşia Montană Comunitate Viitorul sit de strămutare din Roşia Montană

Viitorul sit de strămutare din Roşia Montană

Prin însuşi conceptul său iniţial – prevăzut a dezvolta o Zonă Centrală de instituţii publice şi servicii şi totodată o zonă de locuit, viitorul sit de strămutare din Roșia Montană a constituit principalul obiectiv al strategiei Companiei de a încuraja familiile din zona afectată de proiect să rămână în Roşia Montană.

Întrucât în viitorul sit de strămutare va fi construit, pe lângă zona rezidenţială, şi viitorul centru civic al comunei Roşia Montană, un criteriu important în alegerea locaţiei a fost ca aceasta să fie accesibilă din toate satele comunei.

Zona Centrală a amplasamentului va cuprinde clădirile de interes public - primărie, poliţie, poştă, bancă, biserică, şcoală, grădiniţă, centru multifuncţional, muzeu, dispensar, farmacie, spaţii comerciale, spaţii pentru agrement sau de atractivitate pentru dezvoltarea turismului în zonă, han, hotel, zonă de târg, pentru activităţi sportive, sală de sport, patinoar, teren de fotbal, parc, locuri de joacă pentru copii.

Pentru a îmbunătăţi capacitatea comunităţii de a dezvolta în viitor un sector economic ne-minier, viitorul sit de strămutare din Roșia Montană a fost totodată proiectat ca viitor sat turistic, conceptul acestuia fiind propus de specialişti în dezvoltarea durabilă a zonelor montane. Proiectul încearcă să îmbine arhitectura tradiţională şi aspiraţiile comunităţii de a avea acces la instituţii publice, servicii sociale şi culturale moderne. Proiectanţii au încercat totodată să valorifice la maximum cadrul natural în care vor fi amplasate viitoarele construcţii.

Pentru a prezerva comunitatea şi reţelele de relaţii sociale din comunitate, compania încurajează familiile din zona de impact a proiectului să opteze pentru strămutare, oferind o serie de beneficii. Astfel, pentru cei care optează pentru o construcţie nouă in viitorul sit de strămutare din Roșia Montană, RMGC suportă 25% din costul total al construcţiei (casa de locuit), proprietarul urmând să plătească doar 75% din valoarea totală a casei.

De asemenea, RMGC se obligă în scris prin contractele de vânzare-cumpărare şi schimb că va asigura un loc de muncă pentru cel puţin un membru din familie în faza de construcţie a minei.

Prin dezvoltarea noului amplasament de strămutare, Compania vizează constituirea în această zonă a unei comunităţi rurale model, ceea ce va însemna pentru comunitate beneficii pe termen scurt, mediu şi lung, creşterea atractivităţii şi valorificarea potenţialului turistic, dezvoltarea turismului cultural şi a turismului industrial, precum şi a altor oportunităţi prin care potenţialul zonei să fie pus în valoare în mod durabil.

Pagini similare