Homepage Proiectul Roşia Montană Comunitate Dezvoltarea comunității din Roșia Montană - sumar

Dezvoltarea comunității din Roșia Montană - sumar

Efectul economic şi social direct al proiectului este resimţit în mod deosebit în comunele Roşia Montană şi Bucium, precum şi în oraşul Abrud. Aceste localităţi, precum şi altele din zona proiectului Roşia Montană, au o tradiţie minieră îndelungată, fiind puternic afectate de situaţia actuală. Practic, mineritul a dispărut odată cu închiderea celor două exploatări de stat, RoşiaMin şi Cupru Min, lăsând fără loc de muncă oamenii din zonă. Lipsa acută a locurilor de muncă îi determină pe oameni, în special pe cei tineri, să plece către zonele urbane dezvoltate din ţară sau în străinătate. Ca urmare, zona este într-un proces continuu de depopulare şi îmbătrânire demografică.

La nivelul comunităţii, beneficiile proiectului Roşia Montană sunt următoarele:

  • Locuri de muncă – proiectul minier va crea peste 2.300 de locuri de muncă directe pe perioada etapei de construcţie a minei, 880 de locuri de muncă directe în timpul exploatării şi 3.600 de locuri de muncă în total, pe perioada operării;
  • Veniturile realizate de angajaţi vor fi de peste două ori mai mari decât media câştigurilor salariale la nivelul economiei naţionale;
  • Dezvoltarea afacerilor din zonă ca urmare a politicii de achiziţii a companiei RMGC, externalizării unor servicii, creşterii puterii de cumpărare a populaţiei - toate acestea vor crea noi locuri de muncă;
  • Contribuţii majore la bugetele locale şi la bugetul de stat, ceea ce oferă posibilitatea realizării de investiţii de utilitate publică în zonă. 
  • Realizarea unei infrastructuri moderne, care va putea fi folosită şi după închiderea proiectului;
  • Facilităţi de microcreditare şi programe de pregătire adecvate, menite să contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial al populaţiei din zonă;
  • Valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, ca urmare a programelor de cercetare arheologică finanţate  de companie.

Alternativele de dezvoltare economică a zonei prin agricultură şi turism pot fi avute în vedere doar ca surse de venituri complementare pentru persoanele care nu lucrează în industrie sau servicii. Potenţialul agricol este favorabil creşterii animalelor, dar această îndeletnicire, pentru a asigura un trai decent, presupune investiţii, cunoştinţe şi mai ales schimbarea mentalităţilor şi practicilor agricole, ceea ce nu este uşor. Presupunând că ar exista toate condiţiile, doar agricultura nu are potenţialul de a asigura mijloace de trai locuitorilor din zonă.

ComunitateClick pe poză pentru a o mări

Cartierul ReceaClick pe poză pentru a o mări