Homepage Proiectul Roşia Montană Comunitate Strategia generală privind gestionarea impactului social la Roșia Montană

Strategia generală privind gestionarea impactului social la Roșia Montană

Standardele internaţionale pentru minerit responsabil obligă companiile miniere să evalueze, pe baza unor studii preliminare, impactul social al proiectului şi să propună măsuri corespunzatoare pentru reducerea impactului social, în cadrul unor planuri de management coerente şi corelate cu etapele dezvoltării proiectului.
Recunoscând responsabilitatea covârşitoare ce revine unei companii miniere în cazul în care operaţiunile sale afectează comunitatea, RMGC s-a angajat să respecte atât obligaţiile ce decurg din legislaţia românească, cât şi obligaţii ce decurg din standardele de responsabilitate recomandate pe plan internaţional.
În esenţă aceste standarde de responsabilitate recomandă companiilor miniere ca întreaga lor activitate să fie orientată pe principiul conform căruia o companie responsabilă social depune permanent eforturi şi pe toate dimensiunile operaţiunilor sale astfel încât:

 • impactul negativ să fie cât mai redus;
 • impactul pozitiv (beneficiile) al proiectului să fie cât mai ridicat.

Strategia privind procesul de relocare şi strămutare

În abordarea unei problematici atât de sensibile precum strămutarea, RMGC a avut în vedere  să se conformeze atât cu legislaţia românească cât şi cu acele instrumente internaţionale care stabilesc standardele de responsabilitate în acest domeniu.

Conform experienţei Băncii Mondiale pentru proiecte care presupun operaţiuni de relocare & strămutare, companiile trebuie să abordeze întreg procesul din perspectiva câtorva principii esenţiale:

 • comunitatea afectată trebuie informată, consultată permanent şi implicată în luarea deciziilor;
 • companiile trebuie să facă eforturi pentru a reduce strămutarea involuntară şi efectele acesteia;
 • planul de strămutare şi sistemul de compensare trebuie să fie concepute ca un program de dezvoltare a comunităţii şi familiilor afectate, astfel încât întreaga schimbare să aducă beneficii comunităţii ca întreg şi familiilor afectate şi să devină o oportunitate de dezvoltare pentru acestea;
 • pentru a reduce riscurile asociate frecvent cu relocarea sau strămutarea, comunitatea şi familiile afectate trebuie să fie atent monitorizate şi să primească suport specializat pe parcursul întregului proces.

Planul de Acţiune Pentru Relocare şi Strămutare al RMGC

Aceste principii sunt incluse în Planul de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare al RMGC, devenind astfel obligaţii pe care RMGC şi le asumă:

 • Zona propusă pentru a fi dezvoltat proiectul reprezintă aproximativ 25% din teritoriul comunei Roşia Montană; restul de 75% din teritoriul comunei - 12 sate, viitorul sit de strămutare din Roșia Montană şi Zona Protejată - sunt disponibile pentru activităţi economice non-miniere, fiind integrate planurilor de dezvoltare durabilă;
 • Zona propusă iniţial ca zonă industrială a fost micşorată pentru a reduce impactul procesului de relocare şi strămutare, în timp ce zonele protejate şi zona de protecţie a acestora au fost extinse;
 • Compania a iniţiat de timpuriu consultări cu comunitatea, studii pentru evaluarea impactului social şi a propus un plan de măsuri pentru reducerea impactului social al strămutării şi relocării; RMGC foloseşte mai multe instrumente pentru a menţine un dialog continuu cu comunitatea – a înfiinţat Birouri dedicate relaţiei cu comunitatea, editează o Gazetă, organizează consultări publice pentru a informa comunitatea, a clarifica diverse subiecte, a găsi soluţii şi a decide împreună cu comunitatea asupra problemelor care apar;
 • Planul de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare se bazează pe o strategie esenţial orientată pe transformarea strămutarii într-un proces voluntar;
 • Procesul de strămutare a fost abordat şi propus comunităţii ca proiect de dezvoltare comunitară;
 • Comunitatea este asistată pe parcursul întregului proces prin Programul de Monitorizare Permanentă şi Suport pentru Procesul de Relocare şi Strămutare.

Asistenţă şi monitorizarea familiilor pe parcursul procesului de relocare/strămutare

Întrucat adaptarea unei familii sau comunităţi într-o nouă locaţie este un proces care poate necesita timp şi depinde de mulţi factori, studiile şi experienţa internaţională în domeniul operaţiunilor de relocare/strămutare au condus la concluzia că de multe ori doar compensarea proprietăţilor nu este de ajuns pentru succesul unui asemenea proces, fiind necesară monitorizarea familiilor şi asistarea acestora în funcţie de dificultăţile care apar pe parcurs.

Pornind de la aceste recomandări, RMGC a înfiinţat în cadrul Departamentului Relaţii Comunitare un Program specializat de Suport pentru Procesul de Relocare şi Strămutare.

Refacerea mijloacelor de trai la noua locaţie

Pentru a asigura refacerea gospodăriei şi a mijloacelor de trai în noile locaţii, RMGC

 • a elaborat sistemul de compensare bazat pe valori de înlocuire; pentru respectarea principiului valorii de înlocuire, valorile de compensare sunt revizuite periodic în funcţie de dinamica pieţei imobiliare.
 • şi-a asumat responsabilitatea în contractul de vânzare-cumpărare că va asigura un loc de muncă pentru cel puţin un membru din familie, în faza de construcţie a proiectului.
 • asigură asistenţă juridică în obţinerea titlurilor de proprietate şi susţine toate taxele aferente, pentru a asigura accesul la compensare strict familiilor şi gospodăriilor din zona afectată de proiectul minier.
 • acordă asistenţă juridică şi imobiliară pentru achiziţionarea de teren agricol familiilor care doresc să practice agricultura şi creşterea animalelor în noua locaţie; de asemenea, compania susţine diferenţa dintre costul unui mp de teren agricol la noua locaţie şi preţul pe mp oferit de RMGC pentru teren cu aceeaşi destinaţie la achiziţia proprietăţii de sub amprenta proiectului.
 • a creat un Fond special pentru a susţine calificarea şi reconversia profesională pentru persoanele care îşi caută un loc de muncă în noile locaţii.
 • acordă asistenţă în găsirea unui loc de muncă în noile locaţii.
 • acordă consiliere privind instrumente de economisire, investiţiile, operaţiunile bancare, precum şi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unor întreprinderi mici.

Strategia de încurajare a strămutării

RMGC  a consolidat prin Planul de Acţiune o strategie de a orienta opţiunile comunităţii spre strămutare, oferind beneficii tangibile şi posibilităţi pentru păstrarea bunurilor intangibile ale comunităţii: subvenţionarea de către companie cu 25% a preţului construcţiei casei în viitorul sit de strămutare din Roșia Montană; subvenţionarea terenului de casă cu 50% atât în viitorul sit de strămutare, cât şi la Alba Iulia la Recea. Prin strămutare comunitatea are posibilitatea de a prezerva reţelele sociale, de sprijin reciproc şi de încredere, bunurile de relaţie, identitatea culturală, socială, tradiţiile şi obiceiurile, valori nepreţuite, ce nu pot fi compensate. RMGC a facut eforturi pentru a documenta şi încuraja păstrarea obiceiurilor şi a tradiţiilor, printr-un Parteneriat cu comunitatea locală, autorităţile locale şi judeţene.