Homepage Proiectul Roşia Montană Comunitate Monitorizarea și evaluarea planului de relocare la Roșia Montană

Monitorizarea și evaluarea planului de relocare la Roșia Montană

Evaluarea şi monitorizarea sunt componente cheie ale Planului de acţiune pentru strămutare şi relocare, acestea reprezentând o parte integrantă a angajamentelor asumate de RMGC.

Monitorizare

Procesul de monitorizare va avea un caracter intern, în timp ce evaluarea va constitui domeniul de lucru al unei organizaţii independente. Pe lângă monitorizarea pe baza unei anchete reluată la anumite intervale de timp, Departamentul Relaţii Comunitare a introdus un mecanism de monitorizare permanentă, mecanism care permite intervenţia prin Programul de suport pentru relocare şi strămutare pentru soluţionarea dificultăţilor apărute în procesul de adaptare la noua locaţie.

 

 

 Monitorizarea şi evaluarea au următoarele obiective generale:

 • monitorizarea situaţiilor specifice sau dificultăţilor generate de implementarea Planului de acţiune pentru strămutare şi relocare şi a gradului de conformare cu obiectivele şi metodele definite în cadrul acestui plan
 • evaluarea pe termen mediu şi lung a impactului cauzat de Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare asupra mijloacelor de trai ale gospodăriilor afectate, asupra resurselor locale precum şi asupra dezvoltării economice şi noilor aşezări           

Monitorizarea are drept scop corectarea metodelor de implementare a Planului pe parcursul derulării acestuia, în funcţie de problemele apărute. Evaluarea are intenţia de a pune în aplicare experienţa acumulată în urma modificărilor de strategie şi a metodelor de implementare, într-o perspectivă de timp mai îndelungat. Monitorizarea va avea, în esenţă, un caracter intern, pe când evaluarea va avea un caracter extern.

Domeniul de acţiune şi conţinutul

Monitorizarea va fi îndreptată asupra următoarelor aspecte:

 • procesul de negociere şi încheiere a contractelor;
 • monitorizare socială şi economică: urmărirea statutului gospodăriilor relocate şi strămutate, accesul la un loc de muncă, costurile locuinţelor în zonă, refacerea agriculturii, acţiuni de identificare a persoanelor dezavantajate;
 • monitorizare tehnică: supravegherea construcţiei infrastructurii şi locuinţelor, darea în folosinţă şi testarea componentelor tehnice ale locuinţelor de strămutare;
 • monitorizarea organizării departamentului responsabil de implementarea RRAP şi a implementării acestui plan: compatibilitatea personalului şi a mijloacelor în raport cu sarcinile;
 • plângerile şi sistemul de gestiune a acestora;
 • asistenţa acordată pentru refacerea mijloacelor de trai, refacerea activităţilor comerciale, îmbunătăţirea calificării profesionale, precum şi acordarea de mici împrumuturi.

RMGC menţine lunar următoarele statistici împreună cu toate materiale necesare conturării unei imagini cât mai exacte a procesului de implementare:

 • opţiunile privind negocierea/achiziţionarea/strămutarea: precontracte, contracte de vânzare-cumpărare, plata compensaţiilor sau finalizarea opţiunilor de strămutare;
 • relocare: numărul de gospodării destinate relocării care au efectuat mutarea, destinaţia acestora şi, în măsura posibilităţilor, cum s-au acomodat acestea în noua locaţie (rămânere definitivă/temporară, nivel de trai, costuri);
 • strămutare: gospodării destinate strămutării care au efectuat mutarea;
 • construcţii: indicatori relevanţi ai lucrărilor în curs de execuţie;
 • organizarea procesului de implementare: personalul şi schimbările produse în raport cu trimestrele precedente;

 

Responsabilităţi

MonitorizareActivitatea de monitorizare are un caracter intern şi este în responsabilitatea Departamentului de relaţii comunitare. Până în prezent, Departamentul de relaţii comunitare a realizat două monitorizări (2006, 2007) pentru  familii relocate în seria 2002-2004 şi a demarat procedura de monitorizare pentru familiile relocate în seria 2006-2008.

Pagini similare