Homepage Proiectul Roşia Montană Economie Beneficiile economice ale proiectului (la un preţ al aurului de 1,200 USD / uncie şi presupunând o participaţie a statului de 25%)

Beneficiile economice ale proiectului (la un preţ al aurului de 1,200 USD / uncie şi presupunând o participaţie a statului de 25%)

Planul de afaceri al proiectului minier prevede beneficii totale de peste 5.3 miliarde de dolari pentru economia României.

Dintre aceştia, 2.3 miliarde USD vor intra direct la bugetul de stat. Aceste fonduri sunt constituite din dividendele obţinute de statul român, care deţine în acest moment 19.31% din acţiunile companiei RMGC, (beneficiile estimate au la bază participaţia statului majorată la 25%, conform propunerilor făcute de RMGC în 2013, în cadrul negocierilor cu Guvernul României) redevenţe plătite de RMGC, precum şi alte taxe şi impozite achitate direct către bugetul statului, local, regional şi naţional.

Restul de 3.0 miliarde USD reprezintă bani cheltuiţi în România pentru resurse umane, construcţii, energie electrică, materiale, transport, reactivi, piese de schimb şi altele. Aceste sume reprezintă o investiţie directă în economia României şi vor ajunge la forţa de muncă, întreprinzătorii şi companiile româneşti ce vor furniza produse şi servicii pentru RMGC, în faza de construcţie şi cea de operare.


Investiţia necesară pentru a realiza proiectul minier de la Roşia Montană este de aproximativ 2.7 miliarde de dolari, care cuprinde faza de explorare, proiectare și construcție, precum și fazele de dezvoltare şi închidere a minei.

Beneficii economice iau în calcul un preţ mediu al aurului de 1,200 dolari / uncie şi al argintului de 20 dolari / uncie.

Pagini similare