Homepage Proiectul Roşia Montană Mediu Biodiversitate la Roșia Montană

Biodiversitate la Roșia Montană

Documente:  Plan de management al biodiversităţii - 2006

În ceea ce priveşte biodiversitatea, ne propunem ca proiectul Roşia Montană să aibă un efect negativ cât mai mic în perioada de construcţie şi un efect net pozitiv în perioada de reabilitare a minei.

Cariera Cetate ca urmare a exploatărilor de statReabilitarea zoneiCoridoare ecologice

 

Ca urmare a mineritului desfăşurat în zona Roşia Montană de 2000 de ani, în special a celui de suprafaţă realizat în perioada comunistă, perimetrul proiectului se regăseşte într-o zonă lipsită de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. Vom încerca să revitalizăm zona din punct de vedere al biodiversităţii în faza de reabilitare a minei.

RMGC va lua măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii, printre care:

  • Plantarea a 1000 de hectare de pădure în locul celor aproximativ 250 hectare necesare a fi defrişate. Plantarea celor 1000 ha se va face înainte de defrişarea suprafeţelor forestiere.
  • Vom face operaţiuni de reabilitare şi vegetare progresive, pe toată durata proiectului.
  • Amenajarea unei reţele de coridoare de vegetaţie în interiorul şi între zonele de protecţie a mediului, care să permită migraţia speciilor.
  • Vom reduce la minimum tăierile de arbori şi alte perturbări pe durata sezonului de înmulţire la păsări (aprilie-iulie).
  • Instalarea de facilităţi de microhabitat pentru păsări, mamifere mici, reptile şi amfibieni.
  • Realizarea unor lucrări de refacere/amenajare a cursurilor de apă.
  • Plantarea de specii native de-a lungul malurilor pârâurilor şi altor cursuri de apă, pentru a asigura condiţiile pentru înmulţire şi coridoarele de migraţie necesare faunei.