Homepage Proiectul Roşia Montană Mediu Deșeurile în Roșia Montană

Deșeurile în Roșia Montană

Documente:  Plan de management al deseurilor - 2006

În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, obiectivele noastre sunt legate atât de minimizarea cantităţii de deşeuri rezultate cât şi de reciclarea, tratarea şi eliminarea lor într-o manieră care să asigure sănătatea populaţiei şi a mediului.

Steril de carierăEcologizarea haldei de sterilEcologizarea haldei de sterilEcologizarea haldei de steril

 

În urma activităţilor miniere vor rezulta două tipuri de deşeuri: cele rezultate în urma extragerii aurului şi argintului – numite deşeuri extractive – şi deseuri neextractive.

Cea mai mare cantitate de deşeuri generate de proiectul Roşia Montană sunt deşeurile extractive, şi anume sterilul de carieră şi steril de procesare.

Sterilul de carieră este roca de cariere care nu conţine aur şi argint care să poată fi procesat în condiţii economice.

Sterilul de carieră va fi depozitat la începutul proiectului în două halde de steril, respectiv halda Cetate (la vest de cariera Cetate) şi halda Carnic (la sud-est de cariera Carnic).

Modul de exploatare a carierelor a fost astfel gândit încât suprafaţa ocupată de aceste halde să fie cât mai redusă, minimizând astfel impactul lor asupra mediului. Astfel când o cariera îşi epuizează resursele (după ce aurul şi argintul au fost extrase), materialul steril va fi depozitat în cariera respectivă pentru a reumple golul creat. În acest fel, cariera Jig va fi umplută total iar carierele Carnic şi Orlea vor fi umplute parţial cu materialul steril din carierele care funcţionează.

Sterilul de procesare este reprezentat de materialul fin măcinat rezultat în urma extragerii aurului şi argintului din minereu, în uzina de procesare.

Acest steril, înainte de a părasi uzina de procesare, va trece printr-o instalaţie de denocivizare, care va reduce cantitatea de cianură până la o concentraţie de 3 mg/l, după care va fi depozitat într-un iaz de decantare situat în valea Corna.

Legislaţia din România şi cea din Uniunea Europeană prevede o concentraţie maximă de cianură în iazurile de decantare de 10 mg/l.