Homepage Proiectul Roşia Montană Mediu Monitorizarea mediului la Roșia Montană

Monitorizarea mediului la Roșia Montană

Documente:  Monitorizare mediu - 2006

Roşia Montană Gold Corporation va stabili un program detaliat pentru monitorizarea criteriilor de performanţă socială şi de mediu asumate.

Reabilitarea zoneiSteril de carierăMenţinerea calităţii aerului prin stropirea cu apă a drumurilorApele acide care poluează Arieşul

 Monitorizarea în cadrul proiectului Roşia Montană prevede:

 • Stabilitatea fizică în zonele operaţionale precum sistemul iazului de decantare, uzina de procesare, haldele de roci sterile, etc.;
 • Stabilitatea chimică a calităţii aerului şi apelor de suprafaţă;
 • Stabilitatea chimică a apei subterane;
 • Stabilitatea chimică a mediilor solide;
 • Monitorizare biologică acvatică şi terestră;
 • Contacte cu agenţiile de reglementare;
 • Probleme ale factorilor externi implicaţi (comunităţile din jurul proiectului sau mai îndepărtate);
 • Factori interni implicaţi – Sănătatea şi securitatea în muncă.

 

În mod specific, elementele de monitorizare de mediu au rolul de a produce un set de date justificabile care:

 • Să fie utilizate pentru a asigura ca activităţile miniere se desfăşoară conform cerinţelor;
 • Să demonstreze eficienţa măsurilor de atenuare;
 • Să ajute la identificarea sau predicţia corectă a impacturilor remanente;
 • Să ajute la efectuarea unor comparaţii între modificările suferite de mediu şi starea de referinţă a mediului;
 • Să ajute la identificarea impactului de natură inacceptabilă, permiţând astfel adoptarea unor măsuri suplimentare de diminuare şi/sau iniţierea unor acţiuni corective şi preventive în timp util;
 • Să precizeze caracteristicile de performanţă, acestea fiind luate în considerare în faza de închidere;
 • Să demonstreze conformarea permanentă cu legislaţia, politicile şi ghidurile aplicabile, precum şi cerinţele specifice din avize/licenţe;
 • Să asigure posibilitatea tragerii la răspundere prin intermediul unui sistem de raportare curentă către conducerea companiei cu sinteze ale rapoartelor transmise agenţiilor de reglementare;
 • Să sprijine investigarea incidentelor de mediu şi stabilirea acţiunilor corective şi preventive corespunzătoare;
 • Să ajute la formularea unor răspunsuri adecvate la întrebările/observaţiile sau solicitările de informaţii din partea populaţiei, agenţiilor de reglementare sau altor factori interesaţi externi.