Homepage Proiectul Roşia Montană Mediu Raportul de mediu pentru P.U.Z.

Raportul de mediu pentru P.U.Z.

Raportul de mediu pentru PUZ Zona Industrială a fost elaborat în 2007 şi se află în prezent în procedura de avizare.

Forma finală a proiectului de plan şi a raportului de mediu.

Volumul I

Volumul II

Imagini:

Situaţie existentă. Topo cadastral
Reglementări urbanistice. Zonificare.
Reglementări urbanistice.Echipare edilitară
Reglementări urbanistice.Proprietatea asupra terenurilor
Plan de încadrare în teritoriu.
Detalii Urbanistice - Zona Uzină - Zonificare
Detalii Urbanistice - Zona Uzină - Echipare Edilitară
Încadrare Uzină
Reglementări Urbanistice - Zonificare. Sfârşitul anului 7
Reglementări Urbanistice - Zonificare. Sfârşitul anului 14
Reglementări Urbanistice - Zonificare. La sfârşitul activităţii
Reglementări Urbanistice - Drumuri, măsuri de asigurare a siguranţei pe timpul exploatării
Reglementări Urbanistice - Circulaţia terenurilor anul 0
Proprietatea şi circulaţia terenurilor. Sfârşitul anului 7
Proprietatea şi circulaţia terenurilor. Sfârşitul anului 14
Proprietatea şi circulaţia terenurilor. Sfârşitul anului 19
Proprietatea şi circulaţia terenurilor. Sfârşitul anului 25
Păduri situaţie existentă. Tipuri de proprietate.

Anunţ:

S.C. RMGC S.A. titular al planului - Modificare plan urbanistic zonal - Zona Industrială Roşia Montană

Normativ de conţinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu

Planul Urbanistic Zonal - Zona industrial Roşia Montană

Modificarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare industrială Roşia Montană în categoria celor care necesita efectuarea evaluarii de mediu

Anunţ public de mediu SEA

Anunţ Public SEA PUZ Zona Industrială - Participare Publică - 9 ianuarie 2009 NOU

Plan de Participare Publică Pentru Evaluarea Strategică de Mediu (Raport SEA) elaborată pentru planul Modificare PUZ Roşia Montană Zona Industrială - 9 ianuarie 2009 NOU

PREZENTARE GENERALĂ A PROCESULUI DE PARTICIPARE PUBLICĂ PENTRU EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU A PROIECTULUI ROŞIA MONTANĂ, ZONA INDUSTRIALĂ - 9 ianuarie 2009 NOU

RAPORT DE MEDIU pentru Modificare Plan Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare industriala

Anexa 1

Proces verbal 30.01.07
Proces verbal 22.03.07
Proces verbal 07.06.07
Semnături participanţi grup lucru 30.01.07
Semnături participanţi grup lucru 22.03.07
Semnături participanţi grup lucru 07.06.07

Anexa 2

Încadrare în teritoriu
Reglementări
Echipare

Anexa 3

PGW- INCA report
Studiu de modelare a dispersiei în bazinele hidrografice ale Arieşului şi Mureşului

Anexa 4

Anexa 5

        Anexa 5A
        Anexa 5B
        Completări alternative cariere de anrocamente

Anexa 6

Comparare PUZ 2002 - PUZ 2006
Unităţi Amenajistice - categorii de proprietari
Localizare cale ferată industrială
Localizare staţii de epurare
Zone de depozitare a deşeurilor
Localizarea fântânilor şi izvoarelor. Direcţia de curgere a apelor   subterane.
Comparare PIA - RMP
Habitate
Localizare în raport cu ariile/siturile Natura 2000
Localiţii alternative pentru depozitarea sterilelor de procesare
Zona Construită Protejată -PUZCP


Rezultate consultări transfrontieră - februarie 2010

Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului (ARPM) Sibiu consideră finalizate consultările transfrontieră desfăşurate cu partea ungară în cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru “Modificare Plan Urbanistic Zonal – zona de dezvoltare industrială Roşia Montană”.

Conform prevederilor HG 1076/2004, ARPM Sibiu va efectua analiza calităţii raportului de mediu pentru planul în discuţie şi a tuturor documentelor aferente acestuia.

Adresă MMP rezultatele consultărilor transfrontieră - original
Adresă MMP rezultatele consultărilor transfrontieră - traducere în limba română
Anunţ decizie ARPM
Decizie de emitere aviz Modificare PUZ zona de dezvoltare industrială Roşia Montană

 

Pagini similare