Homepage Proiectul Roşia Montană Mediu Reabilitarea și închiderea minei de la Roșia Montană

Reabilitarea și închiderea minei de la Roșia Montană

Documente:  Plan de management pentru închiderea activităţiilor miniere şi refacerea mediului - 2006

Costurile aferente reabilitării şi închiderii minei de la Roşia Montană vor fi suportate în întregime de către Roşia Montană Gold Corporation (RMGC).

La începutul fiecărui an de exploatare, RMGC va depune într-un cont special constituit (fond de garanţie) întreaga sumă estimată pentru lucrările de reabilitare şi monitorizare pe termen lung a mediului. Înainte de începerea exploatării, reabilitarea mediului este garantată.

Acest cont poate fi accesat numai de către autorităţile competente şi doar în scopul reabilitării mediului.

Costurile actuale de închidere a proiectului Roşia Montană sunt estimate la 146 milioane USD, calculate pe baza funcţionării minei timp de 16 ani. Actualizările anuale vor fi stabilite de experţi independenţi, în colaborare cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale (ANRM), în calitate de autoritate guvernamentală competentă în domeniul activităţilor miniere. Actualizările asigură că în cazul puţin probabil de închidere prematură a proiectului, în orice moment, Garanţia Financiară pentru Refacerea Mediului (GFRM) reflectă întotdeauna costurile aferente refacerii ecologice.

Actualizările anuale cuprind următoarele patru elemente variabile:

 • Modificări aduse proiectului care afectează obiectivele de refacere ecologică;
 • Modificări ale cadrului legislativ din România inclusiv punerea în aplicare a directivelor UE;
 • Tehnologii noi care îmbunătăţesc metodele şi practicile de refacere ecologică;
 • Modificări ale preţului unor produse şi servicii esenţiale pentru refacerea ecologică.
Reabilitarea zonei
Reabilitarea zonei
 

Lucrările de închidere şi refacere ecologică la Roşia Montană cuprind următoarele activităţi:

 • Acoperirea cu covor vegetal a haldelor de steril;
 • Re-umplerea carierelor, cu excepţia carierei Cetate care va fi inundată şi transformată într-un lac;
 • Cariera Jig va fi umplută în totalitate iar după reabilitare va arăta ca o pantă cu mici terase.
 • Carierele Orlea şi Cârnic vor fi umplute parţial şi vor arăta ca nişte terase tăiate în versanţii văii Roşia.
 • Cariera Cetate va fi inundată şi va fi amenajată sub forma a 2 lacuri.
 • Acoperirea cu covor vegetal a iazului de decantare şi a suprafeţelor barajelor;
 • Demontarea instalaţiilor de producţie scoase din uz şi refacerea ecologică a suprafeţelor dezafectate;
 • Epurarea apelor prin sisteme semi-pasive (cu sisteme de epurare clasice ca sisteme de rezervă) până cand nivelul indicatorilor tuturor efluenţilor se încadrează în limitele admise şi nu mai necesită continuarea procesului de epurare;
 • Întreţinerea vegetaţiei, combaterea fenomenului de eroziune şi monitorizarea întregului amplasament până când RMGC demonstrează că toate obiectivele de refacere au fost realizate în mod durabil.
Operaţiuni de reabilitare
Operaţiuni de reabilitare
Reabilitarea zonei
 

RMGC nu va aştepta până la terminarea operaţiunilor miniere pentru a începe reabilitarea ecologică la Roşia Montană.

Programul de reabilitare se va desfăşura după cum urmează:

 • Anul 5: Ecologizarea haldei Cetate;
 • Anul 10: Ecologizarea haldei Cârnic;
 • Anul 13: Umplerea carierelor;
 • Anul 15: Acoperirea barajului iazului de decantare, inundarea carierei Cetate;
 • Anul 18: Acoperirea iazului de decantare, ecologizarea amplasamentului uzinei;
 • Monitorizarea post-închidere este estimată între 30-50 ani pentru a ne asigura că măsurile luate pentru reabilitarea mediului au fost eficace şi că nu există nici un pericol de poluare.

 

Sisteme de acoperire:

 • Acoperirea rocilor fără potenţial de generare ape acide (rocă sterilă, carierele umplute, barajul iazului de decantare şi zonele inerte) se va face cu un strat de 20 cm subsol + 10 cm sol vegetal + vegetaţie.
 • Acoperirea rocilor cu potenţial de generare ape acide (iazul de decantare, porţiuni din haldele de steril sau cariere umplute) se va face cu un strat de 30/40 cm sol compactat + 80/140 cm sub-sol necompactat  + 10 cm sol vegetal + vegetaţie.
Zonele ce vor fi reabilitate