Homepage Proiectul Roşia Montană Mediu Tehnologie la Roșia Montană

Tehnologie la Roșia Montană

Documente:  Plan de management al cianurii - 2006 Fișa Tehnică de Siguranță - 2006

Deoarece aurul se găseşte astăzi în particule foarte mici în compoziţia rocii, companiile miniere trebuie să folosească substanţe chimice pentru a-l extrage din minereu. Cianura este una din puţinele substanţe cu proprietăţile chimice necesare extragerii aurului în condiţii de siguranţă şi eficienţă. După mai bine de 100 de ani de folosire a cianurii în industria minieră, se cunosc foarte bine modalităţile de utilizare şi neutralizare a cianurii astfel încât riscurile pentru oameni şi mediu să fie minime.

Cianura nu este o substanţă periculoasă în condiţiile în care este folosită conform normelor stricte de protecţie. În cazul proiectului minier de la Roşia Montană, RMGC asigură, prin procesul tehnologic şi planul de management al cianurilor, siguranţă deplină a folosirii acestei substanţe.

Planul de management al cianurilor pentru proiectul Roşia Montană a fost elaborat în conformitate cu Codul Internaţional de Management al Cianurilor (ICMC - www.cyanidecode.org) şi a fost revizuit de specialişti de renume internaţional.

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), prin Gabriel Resources este semnatară a acestui cod care vizează:

PRODUCŢIA

 • RMGC va achiziţiona cianură de sodiu doar în formă solidă, fabricată exclusiv de producători care sunt semnatari ai Codului Internaţional de Management al Cianurii.

TRANSPORTUL

 • Cianura de sodiu va fi livrată în containere speciale cu pereţi dubli, extrem de rezistente.
 • Se va maximiza transportul pe calea ferată, iar transportul rutier va fi escortat de un vehicul de intervenţie.

MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

 • Pentru prevenirea scurgerilor, la livrare, cianura în formă solidă va fi dizolvată direct în containerul cu care este transportată.
 • După dizolvare, cianura de sodiu în formă lichidă va fi pompată direct în sistemul de pompare şi distribuţie, fără a fi manipulată deloc în spaţiu deschis.

PROCESUL TEHNOLOGIC

 • Dozarea cianurii se va face prin sisteme automate, evitând manipularea acesteia de către personalul angajat.
 • Amplasamentul uzinei dispune de o cuvă betonată care are o capacitate de captare a oricăror scurgeri accidentale (capacitate 110%).
 • În zonele de manipulare a cianurii se vor construi canale pentru colectarea scurgerilor accidentale din conducte.

DEPOZITAREA FINALĂ

 • După extragerea aurului şi argintului din minereu, o mare parte din cianură va fi recuperată şi refolosită în procesul tehnologic.
 • Înainte de a părăsi uzina de procesare, sterilul va trece printr-o instalaţie de denocivizare care va reduce conţinutul de cianură în steril, mult sub limitele impuse de legislaţia din România şi cea din Uniunea Europeană.
 • Sub acţiunea razelor ultraviolete, cianura va continua să se descompună natural în iazul de decantare.

SIGURANŢA MUNCITORILOR ŞI INSTRUIRE

 • Sistemele de monitorizare vor detecta orice scurgeri sau emisii accidentale de cianură sau compuşi ai acesteia.
 • RMGC va efectua întruniri de rutină regulate şi va programa întâlniri formale regulate pentru a atrage atenţia angajaţilor asupra problemelor de securitate şi protecţie şi pentru a se asigura că angajaţii îşi îndeplinesc obligaţiile într-o manieră ce asigură protecţia muncii şi securitatea angajaţilor.