Homepage Proiectul Roşia Montană Patrimoniu Muzeul mineritului din Roșia Montană

Muzeul mineritului din Roșia Montană

Ţinând cont de situaţia actuală a stării de conservare a vestigiilor arheologice, de rezultatele cercetărilor din anii 2000-2006, un muzeu al mineritului este absolut necesar pentru punerea în valoare a potenţialului turistic. Aşa cum a fost gândit şi propus de RMGC, pe modelul altor mari muzee europene similare, muzeul va cuprinde:

  • expoziţia documentară axată pe trei teme majore: geologie, arheologie şi istorie-etnografie;
  • expoziţia în aer liber cuprinzând elemente de arheologie, etnologie, etnografie şi patrimoniu industrial;
  • expoziţia subterană cuprinzând galeria Cătălina-Monuleşti (care păstrează urme de exploatare din toate epocile istorice, de la cea antică până în perioada contemporană), completată şi de replici scară 1:1 ale celor mai importante structuri miniere antice identificate în alte masive din zona Roşia Montană;
  • conservarea in situ a unor vestigii arheologice şi integrarea lor într-un circuit de turism cultural.

Pe lângă aceste valori de patrimoniu arheologic imobil, se adaugă o serie de peste 10.000 de artefacte descoperite din anul 2000 şi până în 2006, care au fost restaurate sau sunt în curs de restaurare. De asemenea, o parte a acestora au fost publicate în lucrări de specialitate sau sunt în curs de publicare. Toate aceste bunuri de patrimoniu mobil au un mare potenţial în ceea ce priveşte valorificarea lor muzeală, respectiv expunerea lor în cadrul viitorului muzeu al mineritului de la Roşia Montană.

În sfârşit, există şi alte zone mai restrânse din cadrul sitului, situate în exteriorul perimetrului de impact al proiectului minier, cum este versantul estic al Cârnicului - sectorul Piatra Corbului şi sectorul Păru Carpeni, care s-ar preta în egală măsură la un program de amenajare în vederea accesului publicului. În particular, în sectorul Piatra Corbului se găsesc şantiere romane de exploatare săpate cu focul, impresionante prin dimensiunile lor mari, dar a căror poziţie în imediata vecinătate a viitoarei cariere trebuie luată în considerare în vederea luării unor măsuri de protecţie adecvate, necesare pentru evitarea degradării lor din cauza puşcărilor din carieră.

Astfel, tuturor acestor valori de patrimoniu arheologic se vor adăuga cele existente deja în cadrul actualului Muzeu al Mineritului din incinta fostei exploatări RoşiaMin. RMGC va iniţia consultări cu RoşiaMin, proprietarii muzeului existent, şi cu Ministerul Culturii şi Cultelor pentru a fi permisă relocarea bunurilor de patrimoniu mobil din muzeu în Zona Protejată. Membrii unui colectiv pentru patrimoniu cultural se vor ocupa de transferarea şi depozitarea acestor obiecte, în urma deciziilor cu privire la un amplasament adecvat pentru reconstrucţie, conservare şi valorificare publică. Fondurile pentru realizarea unui nou Muzeu al Mineritului şi pentru conservarea in situ a unor vestigii arheologice şi integrarea lor într-un circuit de turism cultural vor fi puse la dispoziţie de către RMGC, în contextul implementarii proiectului minier Roşia Montană.

ArhitecturăClick pe poză pentru a o mări

Pagini similare