Homepage Proiectul Roşia Montană Patrimoniu Roșia Montană - viitoare zonă turistică

Roșia Montană - viitoare zonă turistică

Pentru Roşia Montană opţiunea "turism fără dezvoltare industrială" nu credem că este viabilă în sine şi, cu siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului pe termen lung, cu ajutorul investiţiei în infrastructură.

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat.

La încheierea proiectului minier, centrul istoric al Roşiei Montane va fi restaurat, cuprinzând un muzeu modern al mineritului, hoteluri, restaurante şi o infrastructură modernizată. Galeriile de mină restaurate şi amenajate muzeistic (ex. cea de la Cătălina-Monuleşti), monumentele restaurate/conservate precum cel de la Tăul Găuri, zonele protejate Carpeni, Piatra Corbului, Păru Carpeni - toate vor reprezenta atracţii turistice. „În plus, se intelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja creşterea economică" (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01).

Tot în acest context, compania specializată Gifford împreună cu Geo-Design din Marea Britanie au efectuat un studiu de fezabilitate referitor la estimarea costurilor de amenajare a masivului Cârnic pentru public. Concluzia acestui studiu relevă faptul că, pentru organizarea muzeistică conformă normelor în vigoare a acestui masiv, sunt necesare peste 151 miloane euro, iar pentru funcţionare anuală costurile depăşesc 1 milion euro pe an. Astfel, recomandările acestora şi ale echipei de cercetare arheologică sunt de a conserva şi amenaja muzeistic zone remarcabile precum Cătălina-Monuleşti, Păru Carpeni, Piatra Corbului, amenajarea integrală dovedindu-se nesustenabilă din punct de vedere economic. Acest document este parte din răspunsurile specialiştilor independenţi la întrebările publicului şi poate fi studiat integral în cadrul volumelor Anexa EIA, în volumul 49.

Turismul în sine nu este un panaceu pentru dezvoltarea durabilă şi, într-adevăr, dacă este practicat incorect, el poate prejudicia foarte mult situaţia socială locală şi mediul înconjurător. Turismul este doar unul dintre aspectele dezvoltării durabile, împreună cu alte sectoare de activitate. "Pitoreasca Ţară a Moţilor" completează potenţialul turismului minier. Investiţii semnificative sunt, totuşi, necesare pentru ca o industrie turistică durabilă din punct de vedere economic, la standardele ridicate impuse, să atragă un număr mare de turişti. Aceste investiţii sunt puţin probabile, având în vedere situaţia actuală din Roşia Montană. Proiectul Roşia Montană oferă gama de activităţi economice capabile să se adreseze situaţiei actuale şi să dezvolte o infrastructură adecvată a turismului, împreună cu antreprenorii şi alţi factori interesaţi.

ArheologieClick pe poză pentru a o mări

Centru IstoricClick pe poză pentru a o mări

Pagini similare