Homepage Proiectul Roşia Montană Procesul tehnologic in cadrul Proiectului Rosia Montana

Procesul tehnologic in cadrul Proiectului Rosia Montana

Documente:  Proces tehnologic

1 Amenajare cariere

 • Vor fi amenajate 4 cariere: Cetate, Cârnic, Jig şi Orlea.
 • Cele 4 cariere vor fi exploatate în două etape: Cetate şi Cârnic în primii 9 ani, iar după anul 9 se vor deschide carierele Orlea şi Jig şi va continua exploatarea în cariera Cetate. Exploatarea minereului din cariere se va face până în anul 14.
 • Închiderea carierelor şi haldelor de steril se va face progresiv, halda Cetate începând cu anul 5, halda şi cariera Cârnic din anul 9, carierele Orlea şi Jig în anii 12-14.

2 Pușcare

 • Se va folosi o tehnologie specială pentru fiecare zonă pentru a reduce impactul asupra zonelor locuite şi/sau a celor protejate.
 • Pe masură ce exploatarea carierelor se apropie de zonele de locuit şi/sau zonele protejate, pentru a reduce impactul vibraţiilor şi a zgomotului asupra acestora, se va reduce cantitatea de exploziv folosită pentru derocare.

3 Încărcare și Transport

 • Minereul se va transporta din cariere folosind camioane de transport cu capacitatea de 150 de tone.
 • Transportul se face către Uzina de Procesare sau pentru depozitare finală în halde de steril.
 • Pe parcursul exploatării, carierele care se închid vor fi umplute cu material steril din celelalte cariere.

4 Concasare

 • Minereul extras este concasat (sfărâmat) înainte de a intra în circuitul de măcinare.

5 Măcinare

 • În această etapă se realizează măcinarea umedă a minereului în două tipuri de mori, mori cu bile şi moara semiautogenă.
 • Morile au forma unor cilindri care se rotesc în jurul axei; în aceşti cilindri sunt bile care au rolul de a sfărâma minereul.

6 Leșiere

 • Minereul astfel măcinat este introdus în rezervoare (tancuri) închise, împreună cu o soluţie de cianură de sodiu (CN).
 • Aici se realizează procesul de leşiere, care înseamnă dizolvarea aurului şi argintului din minereu.

7 Recuperare aur și argint pe cărbune activ

 • Cianura de sodiu, care a format o legătură cu aurul şi cu argintul, se fixează în porii cărbunelui care pluteşte în soluţia din tancurile de leşiere.
 • Cărbunele este recuperat, iar nămolul de aur şi argint este spălat din pori cu o soluţie de acid clorhidric.

8 Electroliză

 • Recuperarea aurului şi argintului din nămolul aurifer se realizează prin electroliză.

9 Topire

 • Aliajul dóre este turnat în lingouri într-un cuptor electric.
 • Aliajul conţine un amestec de aur şi argint.

10 Neutralizarea Cianurii

 • Cianura de sodiu este neutralizată, înainte de a părăsi uzina.
 • Aceasta se face printr-un procedeu de oxidare (INCO). În urma procesului, concentraţia de cianură se reduce, sub limita maximă impusă de legislaţia din România şi de cea din Uniunea Europeană.

11 Depozitarea finală a sterilului de procesare

 • După neutralizarea cianurii, sterilul de procesare va fi depozitat într-un iaz de decantare, în spatele unui baraj construit din piatră.
 • Acest baraj este proiectat să reziste la un cutremur de 8 grade pe scara Richter şi să reţină două precipitaţii maxim probabile.
 • Probabilitatea ca două precipitaţii maxim probabile să apară într-un interval de 24 de ore este de 1 la 100 milioane de ani